23 tháng 7, 2016

VietInbound Chia sẻ công cụ đo ROI marketing miễn phí


MARKETING ROI SO-ĐO-TO

Là công cụ đơn giản hơn đan "gi"ổ nhằm đánh giá sơ bộ hiệu quả chiến dịch tiếp thị - quảng cáo bất kỳ dựa trên các thông số đầu ra cơ bản như:*) Chi phí; Lợi nhuận; Doanh thu; Hoàn vốn đầu tư ROI
*) Tỉ lệ chuyển đổi: Từ liên hệ-> phản hồi; từ phản hồi -> mua hàng
*) Chi phí trên từng phản hồi; Chi phí trên từng giao dịch
*) So sánh với các chiến dịch tương tự …

Là 1 (trong vài :3) sản phẩm của nhà trồng được, mang ra chia sẻ free không gì ngoài mục đích khoe trình độ Excel lưng lửng cày cuốc được đợt hè nài.
Nghịch chơi chơi nhưng hi vọng có người dùng thật. =)