29 tháng 10, 2012

Xóa widget attribution trong blogspot

Bạn nào dùng blogspot (giống tớ) có thể sẽ khá phiền khi nhìn thấy cái mục attribution link đến blogger thế này:

widget attribution trong blogger


Cách giải quyết:
Như mọi khi: vào mục chỉnh sửa HTML của theme để sửa. Chú ý sao lưu theme trước khi tác động đề phòng rủi ro.

Tìm dòng sau:
  <!-- outside of the include in order to lock Attribution widget -->


Tìm toàn bộ đoạn sau đó cho đến
</b:widget>
</b:section>xóa code attribution trong html

Xóa toàn bộ đoạn đó. Lưu lại.
Sẽ xuất hiện thông báo như sau:
xóa widget attribution
Chọn xóa là xong.
Kiểm tra lại trang chủ. Đoạn loằng ngoằng ở chân trang biến mất. ^^

Để thêm hoa lá cành, bạn có thể thêm một widget mới thế vào chỗ đó, như thế này ;)) :">
vietinbound footer