3 tháng 12, 2012

Thought Leadership là gì

Thought Leadership ( Lãnh đạo bằng suy nghĩ)là Qúa trình hình thành những ý tưởng lớn và những quan điểm sâu sắc về về các vấn đề mà khách hàng gặp phải, nắm bắt những ý tưởng này trong nhiều phương tiện nội dung khác nhau và chia sẻ ý tưởng với những khách hàng tiềm năng và khách hàng hiên tại để soi sáng họ, tham gia đối thoại cùng họ và định vị công ty bạn như một nguồn đáng tin cậy.
“The process of formulating big ideas and insightful points of view on the issues your buyers face, capturing those ideas in multiple content vehicles and sharing the ideas with prospects and customers to enlighten them, engage them in dialogue, and position your company as a trusted resource.” (“Thought Leadership: The Next Wave of Differentiation In B2B Marketing” Jeff Ernst, Forrester)


Wikipedia (cập nhật ngày 3/12/2012) chưa đưa ra khái niệm "Thought leadership" mà có bài viết về "Thought leader"

"Thought leader is business jargon for an entity that is recognized by peers for having innovative ideas. Thought leaders often publish articles and blog posts on trends and topics influencing an industry."

"Người lãnh đạo bằng suy nghĩ (tạm dịch) là từ lóng trong kinh doanh để chỉ cá nhân được nhìn nhận là có những ý tưởng đổi mới. Những người lãnh đạo bằng suy nghĩ thường công bố những bài viết và blog về xu hướng và chủ đề có tác động đến cả một ngành nghề/lĩnh vực."

Thuật ngữ này được nhắc đến đầu tiên năm 1994 bởi Joel Kurtzman, tổng biên tập tạp chí Booz Allen Hamilton magazine, Strategy & Business. "Thought leader" được sử dụng để chỉ định các chủ thể phỏng vấn cho tạp chí đó, những người có những ý tưởng kinh doanh được chú ý. Những "người lãnh đạo bằng suy nghĩ được chỉ định đầu tiên gồm có:

  • Management thinker Charles Handy người Anh, người cải tiến ý tưởng về một "portfolio worker" và "Shamrock Organization"
  • Paul Romer, nhà kinh tế học Stanford
  • Minoru Makihara, chủ tịch Mitsubishi

Các công ty về công nghệ và tư vấn cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới cũng sử dụng thuật ngữ "thought leadership". Họ tiên phong cung cấp các tài liệu, hướng dẫn về sản phẩm dịch vụ của họ để giáo dục người dùng và tạo ra nhu cầu trong cộng đồng người dùng.

Trong quan hệ công chúng, thuật ngữ "thought leader" được sử dụng cho các lãnh đạo cộng đồng ví dụ như các chủ tịch của các CLB dịch vụ, các giám đốc của các tổ chức cựu chiến binh, của các tổ chức công dân, các CLB phụ nữ, v.v.

Đọc thêm các bài viết tiếng Anh về "thought leadership" (chủ thớt share trước đọc sau :">)
http://thoughtleadership.com/
http://www.forbes.com/sites/russprince/2012/03/16/what-is-a-thought-leader/
http://www.linkedin.com/answers/business-operations/quality-management-standards/OPS_QMA/10145-9406980


Bài viết cần bổ sung hoàn thiện. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.