3 tháng 12, 2012

Nhập dữ liệu blogspot từ blog wordpress và ngược lại


Bước 1:
Đăng nhập vào tài khoản admin Wordpress, vào Dashboard => Tools => Export và tải file xml về máy tính.

Bước 2:
Vào Wordpress2Blogger , Browse tìm đến file xml vừa lưu, bấm Convert, tải file xml tiếp theo lưu vào máy tính.

Bước 3: 
Đăng nhập vào tài khoản Blogspot, chọn mục Cài đặt => Khác => Công cụ blog => Nhập blog. Chọn file xml vừa tải về từ bước 2, gõ captcha, bấm Nhập blog,  chờ một lúc, xong Đóng lại 

Bước 4:
Vẫn trong trang quản trị blog, vào mục Bài đăng, tất cả các bài đăng vừa nhập sẽ được đưa vào mục con Đã nhập, click vào mục Đã nhập này, lựa chọn những bài muốn xuất bản, rồi bấm vào ô Xuất bản ở đầu danh sách. 

 XONG.


Lưu ý:
- Để đảm bảo tính bảo mật, không nên để file xml vào tay người khác, tốt nhất dùng xong xóa luôn.
- Tài khoản đăng nhập vào blogspot sẽ trở thành mục tác giả của các bài viết vừa nhập. 

Các lưu ý khác bạn có thể đọc chi tiết ở Wordpress2Blogger

Bonus: nếu muốn nhập ngược lại, từ blogspot sang wordpress thì dùng tool này
Blogger2Wordpress conversion utility


Cập nhật ngày 19/10/2015: 
Nếu các đường dẫn trên không vào được, các bạn có thể vào bằng link này:
http://wordpress2blogger1.appspot.com/
http://blogger2wordpress-devel.appspot.com/


Chúc các bạn thành công.