Hiển thị các bài đăng có nhãn tỉ lệ chuyển đổi. Hiển thị tất cả bài đăng

17 tháng 11, 2015

Cải thiện hiệu quả trang đích [Slideshare]

Slide này là nhặt được từ bên sachmarketing.vn, thấy hữu ích nên bê sang đây biến thành slideshare cho dễ nhìn.
Ai muốn hiểu thêm về chủ đề này có thể đọc bài viết: Trang đích là gì

Have a good time.